Predavanje “Radijske strategije – Barvitost radijske krajine?«

MEDNARODNI FESTIVAL KIBLIX 2018
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE
Predavanje Radijske strategije – Barvitost radijske krajine?«

Kje: KID KIBLA, sreda, 14.11., med 19.00 in 20.00

Izvajalec Simon Macuh
Kdaj? sreda, 14. 11. 2018
19.00 – 20.00
Koliko udeležencev Ni omejitev.

Opis predavanja

Med problemi raziskovanja radijskih strategij se izmenjujejo vsebinske in formalne paradigme, včasih pa tudi povsem entuziastični poizkusi poustvarjanja radijskih fenomenov. Ali je tak pristop manj oseben, če v njem deluje več posameznikov in ali skupina, ki se poistoveti s fenomenom, ki je tipično povezan z osebnim okusom tudi gradnja skupnosti?

Radijska tehnika je osnova za nastanek medija, ki mu rečemo radio. S to spojitvijo naprav in rabe, ki se je izmed več možnih scenarijev uresničila v oblikah, kakršne poznamo danes. Vendar niti zgodovinsko, niti konceptualno ne pomeni, da so te oblike samoumevne in edine možne. Raba seveda določa pomen in na posamezni točki to ni več tehnično vprašanje, ampak tudi etično, pravno, ekonomsko, estetsko in tako naprej. Pri aktualizaciji teh deležnikov se vsakokrat ustvarja določeno polje, ki vključuje in izključuje določene strategije. V prezentaciji bomo poskusili osvetliti  različne možnosti pogleda na to, kar poznamo kot radijski medij skozi različnejše vidike. Ključno vprašanje bo, kakšna je radijska krajina in ali bi lahko izgledala še kako drugače. Relacijska estetika, je v tem primeru tista umetniška praksa, ki jo lahko uporabimo za raziskovanje omenjenih teoretičnih in praktičnih dejstev v socialnem kontekstu. Torej gre za postavljanje vprašanja ali, kje in koliko je radio še del javnega in javnosti, ali pa je tudi ta medij že povsem v instumentalizaciji kapitala in aktualnih vladajočih elit?

Kratka biografija avtorja

Simon Macuh se je po končanem študiju filozofije na Filozofski fakulteti vpisal na študij kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Od leta 2011 je samozaposlen v kulturi in deluje na področju kiparstva, performansa in intermedijske umetnosti. Svoje delo gradi na način, da pogosto izhaja iz teorije, ki jo uporabi kot miselno in konceptualno izhodišče, katerega nato z umetniškimi postopki prevede v prakso. Pri tem se najpogosteje opira na Josepha Beuysa, Jacquesa Rancièra, Bertolda Brechta in druge. Formalno kot vsebinsko ga zanimajo družbena razmerja, zato se pogosto povezuje z drugimi posamezniki ali skupinami. Večino njegovih del govori o “ekosistemih” kulturnih in naravnih okolij, ki jih dogodkovno in procesualno zapreči v določeni lokaliteti. Prevladujoča perspektiva pri tem je humanistična. Na ta proces lahko gledamo tudi kot na gradnjo “socialne skulpture”, ki se najpogosteje udejanja v javnem prostoru. Pri tem ves čas med sabo meša in kombinira različne medije ter z njimi kar se da eksperimentira. Pri tem ga vodi radovednost. V zadnjem času se v veliki meri posveča raziskovanju slušnih fenomenov in radia.

Od leta 2009 sodeluje in soustvarja festival Vstop prost / Admission Free v Celju. V Celju je sodeloval tudi pri številnih razstavah v Likovnem salonu (samostojna razstava »RADIOAKTIVNOST«, 2013) in Galeriji sodobne umetnosti (na primer skupinska razstava »SE DOBIMO OB ŠESTIH, Pobude za skupnostne prakse in zelene prostore v Celju«, 2015). V letih 2014-17 je sodeloval pri projektih radia Cona iz Ljubljane (zvočna performansa »Huuuuummm piramide«, 2014 in »Sprehodi za čuječnost«, 2016). Od leta 2011 bere »Javna branja« s skupino umetnikov. Zadnji dve leti je del rezidenčnega programa »Risk Change / Tvegaj spremembo« v izvedbi Mariborske Kible. V Kibla Portalu je sodeloval na razstavi »ZAVETJA BABILONA« in festivalu  KIBLIX 2017 (instalacija, radijsko oddajanje (90,2MHz) in delavnice »Skupnostni radio z migranti«). Njegova dela so v stalni zbirki Centra sodobne umetnosti Celje (serija fotografij, »Sprehodi za čuječnost«), v zbirki Galerije savinjskih likovnih umetnikov, Savinova hiša Žalec (skulptura »Pieta«), v videoarhivu Postaja DIVA pa se nahaja 5 videov skupine SIVA, katere član je (»OBLEKA … ČLOVEKA«).

Share