Osnove multimedije

MEDNARODNI FESTIVAL KIBLIX 2018
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE
Osnove multimedije

Kje: KID KIBLA, petek, 16.11., med 10.00 in 15.00

Mentorja

Franc Vrbančič
David Drofenik

Kdaj?

Petek, 16. 11. 2018

Koliko udeležencev?

Na razstavnem prostoru – ni omejitve. Vsebina poskusnega snemanja je odvisna od števila udeležencev.

Potrebno znanje

Dobra volja in vsaj 20 minut časa.

Opis delavnice

Udeleženci spoznajo osnove dela s kamero in fotoaparatom. Pod vodstvom mentorja izvedejo poskusno snemanje. Spoznajo tudi osnove dela s programsko opremo za montažo video izdelka. Posnetke in fotografije združijo v kratek video izdelek ter ga opremijo s tekstovnimi podatki. Seznanijo se tudi z droni, uporabo le teh za potrebe video produkcije ter omejitvami pri delu z njimi.

Kratka biografija mentorjev

Franc Vrbančič je zaposlen v ŠC Ptuj, ERŠ, kot učitelj. Od leta 1996 se aktivno ukvarja z računalniškim izobraževanjem in opismenjevanjem mladine in odraslih ter z izobraževanjem in uvajanjem mladine in odraslih v raziskovalne in druge projekte. Zadnja leta se ukvarja tudi z izobraževanjem mladine in ostalih zainteresiranih na področju programiranja. Avtor strokovnih člankov in referatov s področja uvajanja informacijsko komunikacijskih tehnologij v izobraževalni proces mladine in odraslih. Mentor številnim dijakom na področju raziskovalnih dejavnosti kakor tudi na področju izobraževalnih videoposnetkov.

David Drofenik je dolgoletni učitelj na ŠC Ptuj, ERŠ. Ukvarja se s poučevanjem mladine in odraslih. V svoje delo aktivno vključuje sodobno IK tehnologijo. Je tudi mentor dijakom pri različnih aktivnostih.

Ostali sodelujoči

Žiga Žabčič
Nejc Strelec
Aljaž Kos
Kevin Garb
Opis udeležbe Predstavitev dela z multimedijsko strojno opremo in programsko opremo ter demonstracija dela z droni.
Kratka biografija Dijaki ERŠ, ŠC Ptuj, ki se aktivno ukvarjajo z rabo IK tehnologije pri pouku in nasploh. Trenutno jih zanima raba drona za namene video produkcije in drugače. Posamezni dijaki se redno udeležujejo državnih ACM tekmovanj s področja videoposnetkov.
Zunanja sodelavca Domen Mlakar
Jan Breznar
Opis udeležbe Predstavitev uporabe multimedije – kamera, fotoaparat.
Kratka biografija Študenta UM Maribor. Aktivno se ukvarjata z raziskovanjem filma in fotografije. Udeležujeta se tekmovanj in dogodkov s področja video produkcije in fotografije. Znanje s področja fotografije in video produkcije predstavljata tudi na sejmih in ostalih podobnih prireditvah.
Share